Wat Is Fulfilment
 

Wat is fulfilment?

 

Fulfilment is het gehele proces dat zich richt op het afhandelen of verwerken van de opdrachten en activiteiten die voortkomen uit klantcontact.

Kort gezegd betekent dit: Het gehele traject van een order of sale in uw webwinkel of website tot en met de bezorging van de bestelling bij de eindconsument. Ofwel de verwerking van bestellingen na een transactie via de webshop. De inslag en opslag (voorraad), orderverwerking en verzending.

Fulfilment staat niet alleen voor de opslag van goederen en het verzorgen van verzendingen. Onder fulfilment valt ook het verwerken van retouren en de elektronische terugkoppeling aan de webshop, inclusief actuele financiële gegevens en voorraadrapportages. Daarbij maakt Hexspoor fulfilment pas echt ‘fulfilling’ met persoonlijke zorg en aandacht voor u én de fans van uw merk.


De term fulfilment kan vergeleken worden met de term webshop logistiek. Ons wordt vaak gevraagd wat fulfilment is. Daarom willen we graag uitleggen wat volgens ons de betekenis van fulfilment is en hoe Hexspoor dit inricht. Is het trouwens Fulfilment of fulfillment? De nederlandse en de Engelse spelwijze is Fulfilfment. In de Amerikaanse spelwijze is het Fulfillment. Fullfilment en Fullfillment in beide niet correct geschreven.

Een voorbeeld ter verduidelijking: Uw webshop heeft contacten met de klant, vaak is het gevolg hiervan dat er bestellingen worden geplaatst (Opdrachten-activiteiten), deze bestelling wordt door ons verwerkt en afgehandeld. Dit is meestal in de vorm van een pakket dat naar de klant wordt verstuurd.

Hoe is fulfilment ontstaan?

Fulfilment is ontstaan door de wereldwijde groei van webshops de afgelopen jaren. Dit resulteerde er in dat bedrijven in alle soorten en maten hun producten niet meer in de fysieke winkels hadden liggen, maar in een magazijn. Om zo vervolgens deze producten via de webshop te verkopen in plaats van via hun reguliere winkel/retail.

Maar zitten alle bedrijven daar wel op te wachten? Nee, want het is niet voor elk bedrijf haalbaar om een volledig magazijn in te richten voor hun webshop. Veel bedrijven hebben de kennis en de ervaring niet om de omslag te maken van winkelverkoop naar onlineverkoop (e-commerce). Voor dit soort bedrijven is E-commerce fulfilment (E-fulfilment) uitbesteden de beste oplossing. Je hebt geen zorgen meer over het beheer van je webshop en je kunt weer focussen op de belangrijkste aspecten van je onderneming.

Welke stappen komen er voor in het fulfilment proces?

Fulfilment is een proces met 4 standaard onderdelen en minimaal 2 optionele onderdelen:

  • Inslag
  • Opslag
  • Uitslag
  • Verzending
Wat is fulfilment


Inslag

Inslag is het proces waarbij de voorraad van uw webshop producten optimaal worden opgeslagen, zodat ze zo snel mogelijk naar de klant kunnen worden verstuurd. Fulfilment bedrijven bieden een deel van hun warehouse aan om de producten van uw webshop in op te slaan.

Opslag

Natuurlijk zal een fulfilment bedrijf uw goederen opslaan in het magazijn. Niet ieder magazijn is gelijk. Het Hexspoor magazijn, met uitstekende klimaatbeheersing, is uitermate geschikt voor de opslag van schone, hoogwaardige, producten. Zo is er geen daglicht in het magazijn (ter voorkoming van verkleuring van producten) en wordt de luchtvochtigheid intensief gemanaged om een optimaal klimaat te creëren voor uw producten. Hexspoor beschikt zowel over palletlocaties voor grotere volumes als over binlocaties voor de kleine hoeveelheden. Bij Hexspoor zijn wij altijd bezig met het optimaal opslaan van uw goederen. Sterker nog, we hebben een speciaal team opgericht om ervoor te zorgen dat uw voorraad zo efficiënt mogelijk wordt opgeslagen. Zowel u als wij hebben veel profijt van een optimaal ingericht magazijn. 

Wat is fulfilment


Uitslag

Uitslag, of orderhandling, betekent het verwerken van orders. Het verwerken van orders is de taak van de ‘orderpickers’. Tijdens het verwerken van de orders vinden er meerdere stappen plaats.

De eerste stap is ontvangen van een bestelling. De klant plaatst via de webshop een bestelling en deze bestelling komt bij ons op de scanner te staan. Door middel van deze scanner kan de orderpicker zien naar welke locatie hij moet om het product te picken, dit is de tweede stap van het proces. De derde en laatste stap van het proces is het controleren van het product door middel van een barcode. 

Hoe zorgen wij van Hexspoor E-fulfilment er voor dat er geen fouten worden gemaakt? Wij hebben al onze producten én locaties voorzien van scancodes. Op deze manier kan de order niet verwerkt worden als er een verkeerde locatie of scancode wordt gescand. Zo zorgen wij er voor dat de menselijke fouten niet meer voor kunnen komen in ons order verwerking proces. 

Verzending

Als de juiste order is verwerkt, worden de producten naar de inpakafdeling gebracht. Hier wordt nog een keer de juistheid van het product gecontroleerd. Deze controle vindt plaats door iemand anders dan degene die de order heeft gepikt (4-ogen principe) Als dit in orde is, wordt het product ingepakt. Dit kan zijn in een persoonlijke verpakking van uw merk of in een verpakking die wij aanbieden. U kunt er zelfs voor kiezen om een persoonlijk bericht toe te voegen aan uw bestelling, zoals een bedankkaart.

Het product wordt stevig ingepakt en bij ons in rolcontainer gezet om met de vervoerder mee te gaan. Aangezien wij grote hoeveelheden orders verwerken en versturen, kunnen wij u zeer scherpe tarieven bieden voor verzendingen. Wilt u weten wat de andere kosten van fulfilment zijn? Kijk dan op onze pagina over fulfilment kosten

Zoals aangegeven zijn er nog twee optionele diensten die vanuit fulfilment bedrijven worden aangeboden:

1. Debiteurenbeheer

Aan de verzending van producten is veelal een geldstroom gekoppeld. Indien betaling achteraf (op factuur) of incassobetalingen tot de mogelijkheden behoort binnen uw organisatie, kan, indien gewenst, het gehele traject van facturering, incasseren tot en met debiteurenbewaking uitgevoerd worden door Hexspoor.

Betalingen worden over het algemeen rechtstreeks gedaan aan uw organisatie op uw bankrekeningnummer. Het zijn tenslotte uw producten en uw omzet. Hexspoor krijgt inzicht in de rekening en kan hierdoor betalingen doorlopend verwerken en beheren zonder mutaties uit te voeren.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor het verzorgen van betalingsherinneringen en aanmaningen.
Middels rapportages worden de resultaten van deze activiteiten direct online zichtbaar gemaakt.

2. Klantenservice

Klantenservice is het bieden van ondersteunende diensten aan uw klanten.

Een vast team aan medewerkers beantwoordt al uw vragen en de vragen van uw klanten. Telefoontjes en e-mails die binnen komen worden direct herkend als uw klanten. De klantenservice zal de telefoontjes en e-mails dan ook beantwoorden onder uw naam.
De werkwijzen, processen en tone of voice welke met u zijn afgesproken, zijn verankerd in de organisatie. Hierdoor kan een flexibel team ingezet worden op de klantenservice en bent u altijd op een professionele manier bereikbaar voor uw klanten.

Fulfilment klantenservice


Uw contactpersonen

Kim van Hoesel

Account Manager
k.vanhoesel@hexspoor.nl
+31 411 652120
+31 6 18290688