Menu

Privacy Policy

Hexspoor E-Fulfilment, gevestigd aan Ladonkseweg 7 5281 RN Boxtel Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hexspoorfulfilment.nl

Ladonkseweg 7 5281 RN Boxtel Nederland

+31 411 652120

de privacy officer van Hexspoor E-Fulfilment is te bereiken via IT@hexspoor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hexspoor E-Fulfilment verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– e-mailadres
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@hexspoor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hexspoor E-Fulfilment verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Bieden van rapportages
– Gepersonaliseerde advertenties

Geautomatiseerde besluitvorming

Hexspoor E-Fulfilment neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hexspoor E-Fulfilment) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hexspoor E-Fulfilment bewaart uw persoonsgegevens volgens afgesproken termijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hexspoor E-Fulfilment verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hexspoor E-Fulfilment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics en Google Adwords
Via onze website worden cookies geplaatst van Google, dit als onderdeel van Google Analytics en Google Adwords. Wij gebruiken deze dienst om te zien hoeveel bezoekers onze website krijgt en om gerichter informatie aan te kunnen bieden. Voor meer informatie over de wijze waarop uw gegevens door hen worden gebruikt verwijzen wij u graag naar Google’s Privacy & Terms website (link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meer informatie over het gebruik van cookies door deze website is hier te vinden: https://www.hexspoorfulfilment.nl/cookiebeleid/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U of u klant heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hexspoor E-Fulfilment en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@hexspoor.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken. Hexspoor E-Fulfilment wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hexspoor E-Fulfilment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via IT@hexspoor.nlpr